Arv efter afdød orienteringsløber

DOFs Venner har arvet et stort beløb efter tidligere orienteringsløber, Niels Lyhne Andersen, som døde i efteråret 2016. Niels's bevæggrund for at indsætte DOFs Venner som arving var i følge hans advokat, at Niels gennem sit liv havde haft mange gode oplevelser som orienteringsløber. Han ønskede via sin arv at kunne være med til at give andre tilsvarende gode oplevelser.

Bestyrelsen i DOFs Venner arbejder på at finde nye aktiviteter for anvendelse af arven. Aktiviteter som både respekterer Niels's bevæggrund og foreningens vedtægter.

Det er bestyrelsens tanke at medlemsbidrag fortsat vil gå til personlige træningslegater til talenter blandt juniorerne og en tur for U-16 løbere. Selvom foreningen ikke længere er så økonomisk afhængig af medlemernes bidrag, håber bestyrelsen alligevel, at mange fortsat vil bakke op om foreningen via deres medlemsskab. Uden medlemmer har vi ingen forening.